Psykologspesialist/psykolog
Sykehuset Innlandet HF
Gran
vor 7 Tg.

Psykologspesialist / psykolog

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Poliklinikk Hadeland

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik.

Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Poliklinikk Hadeland består av allmennpsykiatrisk team inklusive dagbehandling, rusteam, ambulant akutt team, og gir poliklinisk behandling i hovedsak til den voksne befolkningen på Hadeland.

Poliklinikken har til sammen 20 årsverk med 1 medisinskfaglig ansvarlig og 1 psykologfaglig ansvarlig, 8 psykologstillinger, psykiatriske sykepleiere, sosionomer og merkantil personale.

Lokalene ligger i moderne og trivelige lokaler midt i Gran sentrum i et kjøpesenter.

Poliklinikk Hadeland har ledig følgende stillinger :

80% fast stilling for psykologspesialist / psykolog ved akutt ambulant team. Det er mulighet for økning til 100% fra sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaven er vurdering, diagnostisering og behandling av henviste pasienter herunder også ambulant virksomhet samt hjemmebehandling.
 • Akutt arbeid.
 • Arbeid i tverrfaglig team med bl.a. leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionomer.
 • Delta i intern og ekstern undervisning / veiledning.
 • Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et utviklende og tverraglig miljø.
 • Gode muligheter for egen fagutvikling og kometanseheving.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

  Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

  Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne-

  og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

  Bewerben
  Zu Favoriten hinzufügen
  Aus Favoriten entfernen
  Bewerben
  Meine Email
  Wenn Sie auf "Fortfahren" klicken, stimmen Sie zu, dass neuvoo Ihre persönliche Daten, die Sie in diesem Formular angegeben haben, sammelt und verarbeitet, um ein Neuvoo-Konto zu erstellen und Sie gemäß unserer Datenschutzerklärung per Email zu benachrichtigen. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie diesen Schritten folgen.
  Fortfahren
  Bewerbungsbogen